พระมหาสถาพร สมาจาโร
Phramaha Sathaporn Samacharo
น.ธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา
facebook: pramahasathporn samacharo
Tel.076 562 9485
 
 
 

สถิติผู้เช้าชม

071653

       

เจริญพร....พุทธศาสนิกชน ที่เข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของวัดพุทธโสธร อุปซอลา สวีเดน ในส่วนของหน้านี้ เราจะขอพาทุกท่านเข้าชมกิจกรรมส่วนต่างๆของวัดโดยรอบ พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่า วัดเราพัฒนาแล้วนะ

 สมาคมวัดพุทธโสธร อุปซอลา สวีเดน

  .................ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.watbuddhachinorotse.com ทางวัดเราได้มีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ ของไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมสถาบันของชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ เพื่อความสามัคคีในชุมชนของชาวไทยในต่างแดน ประเทศสวีเดน ก็เป็นหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่มาตั้งมั่นอีกหนึ่งประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง และได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวสวีเดนได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับคนที่สนใจและให้ความสำคัญในการฝึกเจริญจิตภาวนาในการพัฒนาตน และพัฒนาจิต สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้้น

 

 

 

 สำหรับคนที่สนใจวิปัสสนา 

  1. สามารถเข้ามาสอบถามและศึกษาข้อมูลที่วัด
  2. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ยินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนา

 

 ช่องทางในการติดต่อ

สำหรับคนที่สนใจเรื่องเข้าโครงการปฏิบัติธรรมประจำอาทิตย์

  1. แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
  2. อีเมล์มาที่ buddhachinorot@gmail.com 
  3. Facebook: วัดพุทธโสธร อุปซอลา สวีเดน
  4. Facebook page: Wat Buddhaothorn Uppsala
  5. Facebook: Pramahasothaporn samacharo
  6. โทร.076 5629485
 
 


 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าและมอบถวายวัดพุทธโสธร
แก่คณะสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดพุทธโสธร อุปซอลา สวีเดน
address : Risslinge 7, 75591 Uppsala
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
-------------------------------------------------------------
 
Welcome to join  ThaiCeremony
on saturday 13th July 2019
address : Risslinge 7, 75591 Uppsala
 

         ขอเรียนเชิญพุทธศาสนกชน ร่วมงานบุญใหญ่ "กฐินสามัคคี" ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทอดถวาย  ณ  วัดพุทธชิโนรส เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน   
สถานที่จัดงาน: ICA Maxi, Stenhagens bildnings- och kulturcenturm Herrhagsvägen 8, Uppsala

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

 

วัดพุทธโสธร อุปซอลา สวีเดน

Engine by shopup.com