พระมหาสถาพร สมาจาโร
Phramaha Sathaporn Samacharo
น.ธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา
facebook: pramahasathporn samacharo
Tel.076 562 9485
 
 
 

สถิติผู้เช้าชม

071658

Engine by shopup.com