พระมหาสถาพร สมาจาโร
Phramaha Sathaporn Samacharo
น.ธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา
facebook: pramahasathporn samacharo
Tel.076 562 9485
 
 
 

สถิติผู้เช้าชม

071661

ธรรมะสัญจร นำพาญาติโยมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
  • หมวดหมู่: ธรรมะสัญจร
    การปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมะสัญจรนั้น แท้จริงแล้ว มิได้เป็นการใฝ่หาความสุขอย่างคร่ำครึแต่อย่างใด เพราะธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ล้วนสามารถหาได้ในทุก ๆ ที่ ทุก ๆ โอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมของพระธรรมทูต ผู้มีไฟแห่งความดีอยู่ในตัว โครงการธรรมะสัญจรจึงถือกำเนิดขึ้น พร้อมกับความมุ่งหวัง ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง จุดประกายการเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก อีกทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงลุกและขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้

    14 ก.ย. 2560

    ผู้ชม 1087 ครั้ง

Engine by shopup.com